DE OVERHEID

Wat kan de overheid voor mij betekenen?

Het VSB (Vlaamse Sociale Bescherming) is een overheidsinstelling van de Vlaamse overheid. Het is die tak dat zich bekommerd over de aanvraag. Samen met onze Bandagist kunnen wij u verder helpen om uw dossier in orde te brengen en de aanvraag vlot te laten verlopen. 

Vlaanderen is zorg logo

Meer informatie vindt u op http://www.vlaamsesocialebescherming.be of op https://www.zorg-en-gezondheid.be

Een andere overheidsinstantie is het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat de financieren.  

VAPH Vlaanderen logo

Meer info vindt u op op www.vaph.be/hulpmiddelen

U kunt ook via wonen Vlaanderen een aanpassingspremie aanvragen. Deze premie is er voor 65-plussers die woningaanpassingen willen uitvoeren. De aanpassingen kunnen gaan van technische installaties zoals een traplift of om de woning veiliger en toegankelijker te maken.

Vlaanderen is wonen

Meer info vindt u op www.wonenvlaanderen.be

Toch nog vragen?

U verklaart kennis te hebben genomen van het GPDR-protocol van onze website en geeft aan Simplife BV de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken.
Meld een ticket aanscreen tag
nl_NL