FLEXIBILITEIT

Geniet van toegenomen flexibiliteit dankzij Simplife

Naarmate mensen ouder worden neemt de flexibiliteit af. Kleine afstanden worden plots onoverbrugbaar, langere wandelingen zijn helemaal uit den boze, om nog maar te zwijgen over een snel bezoek aan de buurtwinkel. Simplife geeft mensen op leeftijd en mensen met een lichamelijke beperking de nodige oplossingen om terug een flexibel, dynamisch leven te lijden.  Op de commerciële markt zijn er heel wat hulpmiddelen waarin Simplife u kan adviseren. Wij geven hieronder al enkele mogelijkheden. 

Overbrug Korte & Lange Afstanden dankzij Simplife!

BLOQUOTE OP LIVE WEBSITE

Wij hebben ons laten verder helpen door de behulpzame medewerker van Simplife en zijn met een licht gewicht rollator naar huis gegaan.

Mevr. De Greef

Zijn er tussenkomsten?

Het VSB (Vlaamse Sociale Bescherming) is een overheidsinstelling van de Vlaamse overheid. Het is die tak dat zich bekommerd over de aanvraag. Samen met onze Bandagist kunnen wij u verder helpen om uw dossier in orde te brengen en de aanvraag vlot te laten verlopen. 

Vlaanderen is zorg logo

Meer informatie vindt u op http://www.vlaamsesocialebescherming.be of op https://www.zorg-en-gezondheid.be

Een andere overheidsinstantie is het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap). Het VAPH biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat de financieren.  

VAPH Vlaanderen logo

Meer info vindt u op op www.vaph.be/hulpmiddelen

U kunt ook via wonen Vlaanderen een aanpassingspremie aanvragen. Deze premie is er voor 65-plussers die woningaanpassingen willen uitvoeren. De aanpassingen kunnen gaan van technische installaties zoals een traplift of om de woning veiliger en toegankelijker te maken.

Vlaanderen is wonen

Meer info vindt u op www.wonenvlaanderen.be

Meer informatie nodig?

U verklaart kennis te hebben genomen van het GPDR-protocol van onze website en geeft aan Simplife BV de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken.
Meld een ticket aanscreen tag
nl_NL